Välkommen till

där kreativiteten flödar

Unnaryd

 

Unnaryd är en liten ort som ligger utefter sjön Unnens norra strand där fyra landsvägar möts. Orten består av två byar som växt samman under en expansionsperiod under 1800-talet. Centrum ligger i korsningen där de fyra vägar sammanstrålar. Bebyggelsen i samhället är relativt tät i centrum och breder ut sig längst med infartsvägarna. Det finns ca 1100 boende i Unnaryd.

 

I centrum finns några matställen och butiker, ett livsmedelsaffär, bank, bensinstation och bibliotek - läs om näringslivet. I mitten av byn ligger också kyrkan, ett servicehus, och en låg- och mellanstadieskola. Sedan hösten 2004 finns även ett vildmarksgymnasium i enlighet med viljan att främja vildmarksturismen i kommunen - läs om kommunal service. Nere vid Unnens strand finns en allmän badplats och en sporthall med fotbollsplaner, boulebana och naturlekplats.

 

I Unnaryd råder företagaranda och entreprenörskap. Detta har gjort att det finns fler små- och medelstora industrier på orten. Unnaryd säger sig vara en av Europas mest robottäta orter räknat per invånare. Främst tillverkas delar till bilindustrin men det finns också snickerier, metallgjuteri mm.

 

Samhället är rikt på fornlämningar vilket visar att området varit bebott i flera tusen år. Här finns bl. a. förhistoriska gravar och boplatser, fossil åkermark, järnframställningsplatser och äldre vägmarken. Namnet Unnaryd kommer från sjön Unnen och ordet ryd, dvs. röjning.

 

Under 1700-talet byggdes mindre industrier som järnbruk, glasbruk, garverier, pappersbruk och sågverk. I Unnaryd har sedan 1700-talet funnits en känd hälsokälla där ett badhus uppfördes. Alebo pensionat uppfördes 1898 då modet att bada kurbad nådde Unnaryd.

 

Orten blomstrade vis sekelskiftet 1900. Då gick ångbåtar på Unnen som fraktade virke och badgäster. Handel var en viktig verksamhet för ekonomin i området. Under 1856 uppstod en marknad vid kyrkan, där fyra vägar möts, och den hålls än idag andra onsdagen i månaden.

 

 

Läs mer  om Unnaryds befolkningsmängd i en statistik på Länsstyrelsens webbsida

Frågor, ändringarna eller tips angående webbsidan: webb@unnaryd.com

 

Följ gärna Unnaryds Bygdeblad på facebook:

www.facebook.com/unnaryd