Välkommen till

där kreativiteten flödar

 

Sedan 2011 finns en redaktion under Hembygdsföreningens regi som samla material, annonser och aktiviteter. Varannan månad ges ut ett bygdeblad med nyheterna och information som berättar om framtida aktiviteter i byn, bjuda in till aktiviteterna eller visa upp planer och företag. Syftet är att skapa ett starkare sammanhållande och förbättra kommunikationen i samhället, med betoning på framtida aktiviteter och evenemang.

Bladet delas ut gratis till samtliga hushåll i Unnaryd, så att informationen nå ut till alla invånare. Bladet finns också i butikerna och turistinformation runt omkring så att även turister kan läsa det.

 

Har du information, aktiviteter,

tips eller kritik, mejla till:

bygdebladet@unnaryd.com

eller ring: 076-13 63 025

 

 

 

Vill du annonsera??

 

Ladda ner pdf med annonseringskostnader

 

 

Unnaryds bygdeblad finns också online på facebook under www.facebook.com/unnaryd

 

Nyheterna och tips kan du hitta där och om du trycka på gilla-knappen blir du uppdaterat automatiskt.

Kolla in på sidan här...

Frågor, ändringarna eller tips angående webbsidan: webb@unnaryd.com

 

Följ gärna Unnaryds Bygdeblad på facebook:

www.facebook.com/unnaryd